Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. MrChris

    To do:

    Co i po co. Dokończyć mapę: Robię jeszcze jedną dzielnicę, będzie ok. 50 działek w sumie na start. Jobsy: Tłumaczenie + config. Residence: Tłumaczenie + config Ocuboidowanie działek: Ustalenie ekonomii + konfig stonedropa pod nią.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...