Zapraszamy na naszego FreeBuilda IP: fb.minecrafci.pl

Jump to content
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 0 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

Negatyw

Administrator
 • Content count

  75
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Negatyw last won the day on October 9 2017

Negatyw had the most liked content!

2 Followers

About Negatyw

 • Rank
  Advanced Member
 1. Data najnowszej aktualizacji regulaminu: 14.10.2017r. Korekty dokonał: Negatywny Regulamin akceptujesz przy założeniu konta na forum lub korzystając z dostarczanych przez nas usług. Każdy użytkownik użyczający swoich zasobów techniczno - organizacyjnych, zrzeka się praw do danych zasobów na rzecz społeczeństwa minecrafci.pl Wypisane przykłady pokazują sytuacje które ŁAMIĄ dany podpunkt i podlegają odpowiednim karom. Niedozwolone jest praktykowanie zawartości lub aktywności, która prezentuje lub zachęca do dyskryminacji, napastowania lub przemocy na podstawie rasy, przynależności etnicznej, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy narodowości. 1.Postanowienia ogólne: Ninejszy regulamin jest własnością servera freebuild od sieci Minecrafci.pl, Administracja serwera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym momencie, Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego opublikowania, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności w przypadku złamania regulaminu, Wejście gracza na serwer uważa się za równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego regulaminu. Za nieprzestrzeganie regulaminu nakładana jest kara zależna od administratora lub moderatora, który ją nakłada, Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania kar w specyficznych okolicznościach. 2. Zasady Ogólne 2.1 Czynności zakazane: Pod pojęciem treści rozumie się: skórka gracza, nick gracza, budowle, treści publikowane na chacie oraz każdy element gry który gracz zmodyfikował, Zabrania się publikowania treści które polskie prawo uznaje za zakazane, Zabrania się publikowania treści, które szykanują, obrażają bądź krzywdzą inne osoby, grupy społeczne, narodowości lub rasy, Zabrania się publikowania treści, niezwiązanych z siecią Minecrafci.pl, Zabrania się publikowania treści, które reklamują serwisy uznane za konkurencyjne, Obrażanie innych graczy, że uwzględnieniem obrazy rodziny gracza - szczególnie rodziców (nawet w formie żartów), Nadużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne, Rozciągania kajdanek po aresztowaniu oraz uwalnianie się, Zabijania oraz strzelania do osób oznaczonych jako administracyjne (latających na noclipie bądź w pracy “on duty”) Łamania zasad RP pracy (FailRP) Zabijanie swojego oprawcy z premedytacją (NRL) Opuszczania przestrzeni gry bez zezwolenia wyższej rangi (FailRP) Kradzieży i użytkowania pojazdów na które nie posiadają przeszkolenia - osoba nie będąca pilotem używa pojazdu, Nadużywanie komendy /ad - używanie go bez wyraźnego powodu, Specjalnego wykorzystywania błędów w gry w celu uzyskania korzyści np. strzelanie do osoby przez ściany, gdy leżąc wystaje jej głowa, Wykorzystywania luk regulaminu, Posiadania multikont, Publikowania nagrań z serwera bez wyraźnej zgody administracji. Wyjątek stanowią nagrania, których gracz może użyć jako dowód swojej niewinności bądź winy inne gracza (skarga na forum), Używanie wszelkiego rodzaju wspomagaczy oraz innych programów zewnętrznych, które mają w założeniu poprawę estetyki gry, Okłamywania administracji, Prowokowania administracji, Podszywanie się pod innych graczy, Nadużywania chatu administracyjnego pod @, Kopiowanie zawartości serwera lub jej części bez zgody właściciela. 2.2. Gracz zobowiązany jest do: Raportowania gracza, łamiącego regulamin - używamy znaku “@” na początku wiadomości, po czym używamy wzoru: @gracz <nick> łamie regulamin - <opis>, Odgrywania SeriousRP (przykładem może być używanie przez medyków komendy /me - /me ściąga kombinezon rannego, przytwierdzające opatrunek z bactą), 3. Zasady prac: 3.1 Żołnierzowi WAR zabrania się: Używania animacji totalnie nie związanych z SeriousRP Rozmowy z osobami o randze oficerskiej na zasadzie koleżeństwa (chyba że oficer wyraźnie pozwolił na takie zachowanie), Użytkowania pojazdów oraz innego specjalistycznego wyposażenie bez wyraźnej zgody najwyższej rangi na serwerze (podporucznik jest najniższą możliwą rangą), Łamania złotych zasad, Przekazywania fałszywych informacji na /ad, Dobrowolnemu oddawaniu przeciwnikom danych punktów strategicznych, Zdezerterowania. 3.3 Prace V.I.P Prace VIP/VIP+ dostępne są po uprzednim zakupie oraz nadaniu jej przez właściciela serwera Posiadając pracę VIP, nie jesteś zwolniony z żadnego w.w punktu regulaminu, Osoby które korzystają z klas V.I.P/V.I.P+ mają obowiązek wykonywać z góry założone czynności z wykorzystaniem środków do tego przeznaczonych. 4. Administracja Ma prawo ignorować zgłoszenia pochodzące z serwera, które przekazywane są drogą inną niż @ (OOC,PM,IC,Wiadomość prywatna STEAM), Ma prawo nadawać kary wedle uznania, jednak musi to robić w oparciu o wyznaczone normy administracyjne, Ma obowiązek poinformować karanego o karze oraz szczegółach kary, Nie ma obowiązku informować karanego jeśli ten nie wyraża zainteresowania rozmową, Ma obowiązek wyjaśnić sprawę z oskarżonym POZA obszarem IC, Administrator ma prawo teleportować siebie do Ciebie lub odwrotnie w przypadku, gdy jesteś podejrzany o naruszenie regulaminu. 5. Pojęcia serwerowe: FailRP - Czynność nie zgadzająca się z roleplayem postaci (np. nie słuchanie się rozkazów dowódcy), Roleplay - Odgrywanie roli, która jest nam nadana, FearRP - Tworzenie z postaci “bohatera” tzn. nie banie się broni palnej, szturmowanie czołgów itp, SeriousRP - Wcielenie się w swoją postać i odgrywanie jej roli w sposób jaki wykonaliśmy to w realnym życiu, Metagaming - Używanie informacji w RP spoza gry, RDM, CDM, RDA - Zabijanie, przejeżdżanie, aresztowanie bez powodu, NLR - New Life Rules tzn. po śmierci naszej postaci nie pamiętamy tego co działo się wcześniej i nie wykorzystujemy tego dla naszej korzyści, LTAP - Opuszczenie serwera mające na celu uniknięcie kary nadanej przez administrację, PowerGaming - Zmuszanie osoby do wykonania akcji NonRP lub nieprzyzwoitej w celach własnych.
 2. Podanie O Administratora

  Proszę o rozwinięcie myśli: a) Właściciel całej sieci - Nazwa, servery, liczba graczy i inne informacje, b) 0/10 ???? c) Czemu akurat TY d) Opisz coś więcej. PS.: Dorzucam swoje podanie z anglojęzycznego severa pewnej gry - tylko dla przykładu
 3. Data najnowszej aktualizacji regulaminu: 09.10.2017r. Korekty dokonał: Negatywny Regulamin akceptujesz przy założeniu konta na forum lub korzystając z dostarczanych przez nas usług. Każdy użytkownik użyczający swoich zasobów techniczno - organizacyjnych, zrzeka się praw do danych zasobów na rzecz społeczeństwa minecrafci.pl Wypisane przykłady pokazują sytuacje które ŁAMIĄ dany podpunkt i podlegają odpowiednim karom. Niedozwolone jest praktykowanie zawartości lub aktywności, która prezentuje lub zachęca do dyskryminacji, napastowania lub przemocy na podstawie rasy, przynależności etnicznej, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy narodowości. 1.Postanowienia ogólne: Ninejszy regulamin jest własnością servera freebuild od sieci Minecrafci.pl, Administracja serwera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym momencie, Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego opublikowania, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności w przypadku złamania regulaminu, Wejście gracza na serwer uważa się za równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego regulaminu. Za nieprzestrzeganie regulaminu nakładana jest kara zależna od administratora lub moderatora, który ją nakłada, Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania kar w specyficznych okolicznościach. 2. Zasady Ogólne 2.1 Czynności zakazane: Pod pojęciem treści rozumie się: skórka gracza, nick gracza, budowle, treści publikowane na chacie oraz każdy element gry który gracz zmodyfikował, Zabrania się publikowania treści które polskie prawo uznaje za zakazane, Zabrania się publikowania treści, które szykanują, obrażają bądź krzywdzą inne osoby, grupy społeczne, narodowości lub rasy, Zabrania się publikowania treści, niezwiązanych z siecią Minecrafci.pl, Zabrania się publikowania treści, które reklamują serwisy uznane za konkurencyjne, Obrażanie innych graczy, że uwzględnieniem obrazy rodziny gracza - szczególnie rodziców (nawet w formie żartów), Nadużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne, Rozciągania kajdanek po aresztowaniu oraz uwalnianie się, Zabijania oraz strzelania do osób oznaczonych jako administracyjne (latających na noclipie bądź w pracy “on duty”) Łamania zasad RP pracy (FailRP) Zabijanie swojego oprawcy z premedytacją (NRL) Opuszczania bramy bez zezwolenia wyższej rangi (FailRP) Kradzieży i użytkowania pojazdów na które nie posiadają przeszkolenia - osoba nie będąca pilotem używa helikoptera, Nadużywanie komendy /ad - używanie go bez wyraźnego powodu, Specjalnego wykorzystywania błędów w gry w celu uzyskania korzyści np. strzelanie do osoby przez ściany, gdy leżąc wystaje jej głowa, Wykorzystywania luk regulaminu, Posiadania multikont, Publikowania nagrań z serwera bez wyraźnej zgody administracji. Wyjątek stanowią nagrania, których gracz może użyć jako dowód swojej niewinności bądź winy inne gracza (skarga na forum), Używanie wszelkiego rodzaju wspomagaczy oraz innych programów zewnętrznych, które mają w założeniu poprawę estetyki gry, Okłamywania administracji, Prowokowania administracji, Podszywanie się pod innych graczy, Nadużywania chatu administracyjnego pod @, Kopiowanie zawartości serwera lub jej części bez zgody właściciela. 2.2. Gracz zobowiązany jest do: Raportowania gracza, łamiącego regulamin - używamy znaku “@” na początku wiadomości, po czym używamy wzoru: @gracz <nick> łamie regulamin - <opis>, Odgrywania SeriousRP (przykładem może być używanie przez medyków komendy /me - /me ściąga koszulkę rannego, przytwierdzające jałowy opatrunek), 3. Zasady prac: 3.1 Żołnierzowi armii zabrania się: Używania animacji totalnie nie związanych z SeriousRP Rozmowy z osobami o randze oficerskiej na zasadzie koleżeństwa (chyba że oficer wyraźnie pozwolił na takie zachowanie), Użykowania czołów, helikopterów oraz innego specjalistycznego wyposażenie bez wyraźnej zgody najwyższej rangi na serwerze (podporucznik jest najniższą możliwą rangą), Łamania złotych zasad, Przekazywania fałszywych informacji na /ad, Dobrowolnemu oddawaniu przeciwnikom danych punktów strategicznych, Zdezerterowania. 3.2 Pracom neutralnym zabrania się: Atakowania innych graczy bez podania konkretnego powodu, Wychodzenia z założeniem ataku armii, Wchodzenia na teren jednostki wojskowej bez odbycia legitymacji oraz złożenia broni (wyjątkiem jest atak w celu destrukcyjnym), Przeskakiwania przez ogrodzenie celem wejścia do placówki bez uprzedniego legitymowania się. 3.3 Prace V.I.P Prace VIP/VIP+ dostępne są po uprzednim zakupie oraz nadaniu jej przez właściciela serwera Posiadając pracę VIP, nie jesteś zwolniony z żadnego w.w punktu regulaminu, Osoby które korzystają z klas V.I.P/V.I.P+ mają obowiązek wykonywać z góry założone czynności z wykorzystaniem środków do tego przeznaczonych (np.: Atak Rosjan za pomocą czołgów na bazę Amerykańską), Dobrowolnego wydawania informacji które są celem eventu organizowanego przez administratora. 4. Administracja Ma prawo ignorować zgłoszenia pochodzące z serwera, które przekazywane są drogą inną niż @ (OOC,PM,IC,Wiadomość prywatna STEAM), Ma prawo nadawać kary wedle uznania, jednak musi to robić w oparciu o wyznaczone normy administracyjne, Ma obowiązek poinformować karanego o karze oraz szczegółach kary, Nie ma obowiązku informować karanego jeśli ten nie wyraża zainteresowania rozmową, Ma obowiązek wyjaśnić sprawę z oskarżonym POZA obszarem IC, Administrator ma prawo teleportować siebie do Ciebie lub odwrotnie w przypadku, gdy jesteś podejrzany o naruszenie regulaminu. 5. Pojęcia serwerowe: FailRP - Czynność nie zgadzająca się z roleplayem postaci (np. nie słuchanie się rozkazów dowódcy), Roleplay - Odgrywanie roli, która jest nam nadana, FearRP - Tworzenie z postaci “bohatera” tzn. nie banie się broni palnej, szturmowanie czołgów itp, SeriousRP - Wcielenie się w swoją postać i odgrywanie jej roli w sposób jaki wykonaliśmy to w realnym życiu, Metagaming - Używanie informacji w RP spoza gry, RDM, CDM, RDA - Zabijanie, przejeżdżanie, aresztowanie bez powodu, NLR - New Life Rules tzn. po śmierci naszej postaci nie pamiętamy tego co działo się wcześniej i nie wykorzystujemy tego dla naszej korzyści, LTAP - Opuszczenie serwera mające na celu uniknięcie kary nadanej przez administrację, PowerGaming - Zmuszanie osoby do wykonania akcji NonRP lub nieprzyzwoitej w celach własnych.
 4. nowe rzeczy

  Niestety nie za bardzo rozumiem, co autor miał na myśli. Prosiłbym o przepisanie tej propozycji wedle ustalonego wzoru oraz opisanie tego dokładniej. Proszę również użyć znaków interpunkcyjnych, tj. kropka(.), przecinek(,), wykrzyknik(!), pytajnik(?) oraz wiele innych. Pozdrawiam
 5. Dolicz do 1000

  16 pfu 14 pfu 15
 6. Skojarzenia

  RNO
 7. [Rekrutacja] Kinght

  Ocenione pozytywnie Skontaktuj się ze mną na TS3. ts3.minecrafci.pl
 8. [REKRUTACJA] Desovsky

  Zaakceptowane, odezwij się do mnie na TS3, mam propozycję ts: ts3.minecrafci.pl
 9. [REKRUTACJA] TemaSuperman

  Podanie rozpatrzone pozytywnie, skontaktuj się ze mną w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej
 10. [Helper] CuteFoxe [Najlepsze podanie]

  Podanie rozpatrzone pozytywnie, skontaktuj się ze mną w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej
 11. Skojarzenia

  Rozwód
 12. Budowniczy Christian216

  Odrzucone z powodu karygodnego zachowania gracza!
 13. Skojarzenia

  Pierścień
 14. Dolicz do 1000

  11
 15. rekrutacja sosik50

  Odrzucone, zamykam.
×