Zapraszamy na naszego FreeBuilda IP: fb.minecrafci.pl

Jump to content
Negatyw

Regulamin servera SWRP

Recommended Posts

Data najnowszej aktualizacji regulaminu: 14.10.2017r.

Korekty dokonał: Negatywny


Regulamin akceptujesz przy założeniu konta na forum lub korzystając z dostarczanych przez nas usług.

 • Każdy użytkownik użyczający swoich zasobów techniczno - organizacyjnych, zrzeka się praw do danych zasobów na rzecz społeczeństwa minecrafci.pl

 • Wypisane przykłady pokazują sytuacje które ŁAMIĄ dany podpunkt i podlegają odpowiednim karom.

 • Niedozwolone jest praktykowanie zawartości lub aktywności, która prezentuje lub zachęca do dyskryminacji, napastowania lub przemocy na podstawie rasy, przynależności etnicznej, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy narodowości.


 

1.Postanowienia ogólne:

 • Ninejszy regulamin jest własnością servera freebuild od sieci Minecrafci.pl,
 • Administracja serwera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym momencie,
 • Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego opublikowania,
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności w przypadku złamania regulaminu,
 • Wejście gracza na serwer uważa się za równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego regulaminu.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu nakładana jest kara zależna od administratora lub moderatora, który ją nakłada,
 • Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania kar w specyficznych okolicznościach.

2. Zasady Ogólne

2.1 Czynności zakazane:

 • Pod pojęciem treści rozumie się: skórka gracza, nick gracza, budowle, treści publikowane na chacie oraz każdy element gry który gracz zmodyfikował,

 • Zabrania się publikowania treści które polskie prawo uznaje za zakazane,

 • Zabrania się publikowania treści, które szykanują, obrażają bądź krzywdzą inne osoby, grupy społeczne, narodowości lub rasy,

 • Zabrania się publikowania treści, niezwiązanych z siecią Minecrafci.pl,

 • Zabrania się publikowania treści, które reklamują serwisy uznane za konkurencyjne,

 • Obrażanie innych graczy, że uwzględnieniem obrazy rodziny gracza - szczególnie rodziców (nawet w formie żartów),

 • Nadużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne,

 • Rozciągania kajdanek po aresztowaniu oraz uwalnianie się,

 • Zabijania oraz strzelania do osób oznaczonych jako administracyjne (latających na noclipie bądź w pracy “on duty”)

 • Łamania zasad RP pracy (FailRP)

 • Zabijanie swojego oprawcy z premedytacją (NRL)

 • Opuszczania przestrzeni gry bez zezwolenia wyższej rangi (FailRP)

 • Kradzieży i użytkowania pojazdów na które nie posiadają przeszkolenia - osoba nie będąca pilotem używa pojazdu,

 • Nadużywanie komendy /ad - używanie go bez wyraźnego powodu,

 • Specjalnego wykorzystywania błędów w gry w celu uzyskania korzyści np. strzelanie do osoby przez ściany, gdy leżąc wystaje jej głowa,

 • Wykorzystywania luk regulaminu,

 • Posiadania multikont,

 • Publikowania nagrań z serwera bez wyraźnej zgody administracji. Wyjątek stanowią nagrania, których gracz może użyć jako dowód swojej niewinności bądź winy inne gracza (skarga na forum),

 • Używanie wszelkiego rodzaju wspomagaczy oraz innych programów zewnętrznych, które mają w założeniu poprawę estetyki gry,

 • Okłamywania administracji,

 • Prowokowania administracji,

 • Podszywanie się pod innych graczy,

 • Nadużywania chatu administracyjnego pod @,

 • Kopiowanie zawartości serwera lub jej części bez zgody właściciela.

2.2. Gracz zobowiązany jest do:

 • Raportowania gracza, łamiącego regulamin - używamy znaku “@” na początku wiadomości, po czym używamy wzoru:

         @gracz <nick> łamie regulamin - <opis>,

 • Odgrywania SeriousRP (przykładem może być używanie przez medyków komendy /me - /me ściąga kombinezon rannego, przytwierdzające opatrunek z bactą),

3. Zasady prac:

3.1 Żołnierzowi WAR zabrania się:

 • Używania animacji totalnie nie związanych z SeriousRP

 • Rozmowy z osobami o randze oficerskiej na zasadzie koleżeństwa (chyba że oficer wyraźnie pozwolił na takie zachowanie),

 • Użytkowania pojazdów oraz innego specjalistycznego wyposażenie bez wyraźnej zgody najwyższej rangi na serwerze (podporucznik jest najniższą możliwą rangą),

 • Łamania złotych zasad,

 • Przekazywania fałszywych informacji na /ad,

 • Dobrowolnemu oddawaniu przeciwnikom danych punktów strategicznych,

 • Zdezerterowania.

3.3 Prace V.I.P

 •  Prace VIP/VIP+ dostępne są po uprzednim zakupie oraz nadaniu jej przez właściciela serwera

 • Posiadając pracę VIP, nie jesteś zwolniony z żadnego w.w punktu regulaminu,

 • Osoby które korzystają z klas V.I.P/V.I.P+ mają obowiązek wykonywać z góry założone czynności z wykorzystaniem środków do tego przeznaczonych.

4. Administracja

 • Ma prawo ignorować zgłoszenia pochodzące z serwera, które przekazywane są drogą inną niż @ (OOC,PM,IC,Wiadomość prywatna STEAM),

 • Ma prawo nadawać kary wedle uznania, jednak musi to robić w oparciu o wyznaczone normy administracyjne,

 • Ma obowiązek poinformować karanego o karze oraz szczegółach kary,

 • Nie ma obowiązku informować karanego jeśli ten nie wyraża zainteresowania rozmową,

 • Ma obowiązek wyjaśnić sprawę z oskarżonym POZA obszarem IC,

 • Administrator ma prawo teleportować siebie do Ciebie lub odwrotnie w przypadku, gdy jesteś podejrzany o naruszenie regulaminu.

5. Pojęcia serwerowe:

 • FailRP - Czynność nie zgadzająca się z roleplayem postaci (np. nie słuchanie się rozkazów dowódcy),

 • Roleplay - Odgrywanie roli, która jest nam nadana,

 • FearRP - Tworzenie z postaci “bohatera” tzn. nie banie się broni palnej, szturmowanie czołgów itp,

 • SeriousRP - Wcielenie się w swoją postać i odgrywanie jej roli w sposób jaki wykonaliśmy to w realnym życiu,

 • Metagaming - Używanie informacji w RP spoza gry,

 • RDM, CDM, RDA - Zabijanie, przejeżdżanie, aresztowanie bez powodu,

 • NLR - New Life Rules tzn. po śmierci naszej postaci nie pamiętamy tego co działo się wcześniej i nie wykorzystujemy tego dla naszej korzyści,

 • LTAP - Opuszczenie serwera mające na celu uniknięcie kary nadanej przez administrację,

 • PowerGaming - Zmuszanie osoby do wykonania akcji NonRP lub nieprzyzwoitej w celach własnych.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×