Jump to content
Sign in to follow this  
Soloman

Komendy Miasta - Towny Informacje

Recommended Posts

Czym jest Towny?
Towny to wtyczka do minecrafta pozwalająca na założenie miasta.
Każde miasto posiada możliwość zajmowania terenu, na którym gracze spoza miasta nie będą mogli ani stawiać ani niszczyć klocków, jak również używać niektórych urządzeń np. kamiennych płytek naciskowych czy guzików.

Będą natomiast mogli nadal zaglądać do waszych skrzynek, z kolei ochrona klocków daje możliwość skutecznego uniemożliwienia takiej sytuacji. Budujcie z głową, gdyż istnieją sposoby zaglądania do skrzynek nawet przez ścianę o grubości jednego klocka Wink Ochrona Towny obejmuje również stalowe drzwi i kamienne włączniki takie jak guziki. Ergo ludzie z poza miasta nie mają możliwości ich użycia.

Wraz ze wzrostem liczby obywateli Twojego miasta burmistrz lub jego asystenci będą mogli zajmować coraz większe połacie terenu, które niewątpliwie posłużą wam nie tylko jako mieszkania ale i źródła jedzenia i innych potrzebnych itemów.
 
Wszystkie poniższe komendy można zastąpić jedną komendą /Miasto po wpisaniu tej komendy otworzy wam się interfejs do zarządzania wszystkimi sprawami związanymi z miastami

Obsługa członków miasta
/town add [username] = Zaprasza gracza do miasta (musi być w grze)
/town kick+ [username] = Usuwa gracza z Twojego miasta
/town assistant add+ [username] = Zwiększenie uprawnień członka miasta do poziomu pomocnika burmistrza
/town assistant remove+ [username] = usuwa pomocnika

Poszerzanie granic miasta:

/towny map = Pokazuje mapke na czacie
/town claim = Zajęcie kawałka terenu w pobliżu miejsca, na którym stoisz

/town unclaim = Odrzucenie danego terenu z puli.

F3 + G pokazuje siatkę chunków 


Ustawianie miejsca odrodzenia:
/town set homeblock = Zmienia klocek domowy
/town set spawn = Zmienia miejsce odrodzenia w miejscu aktualnej pozycji (musi być w klocku domowym)

Ustawienie informacji na tablicy miasta:
/town set board [message] = Ustawia wiadomość powitalną miasta

Inne komendy:
/town list = wyświetla listę miast na serwerze
/resident [name] = pokazuje w jakim mieście znajduje się dany gracz na serwerze (nie musi być online)
/town [name] = pokazuje informacje o danym mieście
/town leave = OPUSZCZENIE MIASTA przez wpisującego tą komendę

Czynsz miasta jest płacony co 24godziny i liczy on cenę podstawową czyli 20 x Ilość claimowany chunków x Mnożnik od wielkości miasta

LEVELE MIAST

RUINY Mnożnik 1.0 Liczba mieszkańców 0

OSADA Mnożnik 1.0 Liczba mieszkańców 1

MAŁA WIOSKA Mnożnik 1.2 Liczba mieszkańców 3

WIOSKA Mnożnik 2.0 Liczba mieszkańców 6

MIASTECZKO Mnożnik 2.5 Liczba mieszkańców 10

MIASTO Mnożnik 3.0 Liczba mieszkańców 14

DUŻE MIASTO Mnożnik 4.0 Liczba mieszkańców 20

OGROMNE Mnożnik MIASTO 5.0 Liczba mieszkańców 24

METROPOLIA Mnożnik 6.0 Liczba mieszkańców 28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×